QMS I POLJOPRIVREDA

Članica IN2 grupe, tvrtka kćer Pardus radi robusna, prilagodljiva i skalabilna rješenja koja dolaze s bogatim skupom funkcionalnosti koje omogućuju brzu implementaciju, osiguravaju ispunjenje sadašnjih i budućih poslovnih ciljeva te zadovoljenje regulatornih zahtjeva. Zahvaljujući arhitekturi i primijenjenim tehnologijama, Pardusova rješenja mogu se instalirati bilo na opremi klijenta ili mogu biti stavljena na raspolaganje iz cloud okoline. Implementacijom informacijskih sustava u “oblaku” smanjuju se početni troškovi implementacije, značajno smanjuju troškovi održavanje infrastrukture, a istovremeno se dobiva siguran i pouzdan sustav koji raste s potrebama.

eQMS::LIMS

Primjenom ovog LIMS sustava uspostavlja se potpuni nadzor nad postupcima kontrole sigurnosti i kvalitete proizvoda, sirovina, postupaka nabave, proizvodnih procesa i okolišnih pokazatelja. eQMS::LIMS omogućuje uspostavu i provođenje dokazive sljedivosti osiguravajući tako održavanje usklađenosti sa zakonskim propisima i usvojenim standardima te na taj način znatno olakšava implementaciju i svakodnevno provođenje regulatornih zahtjeva. Ovaj suvremeni LIMS sustav svojim se funkcionalnostima proteže izvan laboratorija, osobito u području upravljanja kvalitetom, omogućujući sustavno praćenje i nadzor nad svim resursima te audit svih poslovnih cjelina. Više o eQMS::LIMS

eQMS::DNA

Softversko rješenje za održavanje i pretragu baze humanih DNK profila. eQMS::DNA podržava konfigurabilni broj lokusa, omogućuje rad s više uzoraka po osobi te više profila po uzorku, a DNK bazu moguće je pretraživati i po profilu dobivenom iz uzoraka koji sadrže materijal više donora (tzv. “mixed stain“). eQMS::DNA podržava rad s profilima temeljenim na CODIS Core STR Loci markerima i sukladan je s FDA preporukama 21 CFR Part 11. Ovaj sustav svoju primjenu, osim u humanoj DNK forenzici, pronalazi i u prehrambenoj industriji kao pouzdan alat za utvrđivanja vjerodostojnosti istaknutih deklaracija i osiguranje dokazive sljedivosti. Pardusova DNK baza podataka neprestano se unaprijeđuje i usklađuje s ENFSI DNA Workgroup preporukama.

eQMS::PL

Informacijski je sustav za upravljanje kvalitetom privatnih robnih marki (private label quality management). eQMS::PL pokriva sve procese od ispitivanja tržišta, preko razvoja novog proizvoda do njegova uvođenja na police trgovine kao robne marke trgovca. Sustav podržava kreiranje godišnjih planova redovite kontrole kao i praćenje izvršenja plana, a također su podržani i postupci izvanrednih kontrola i unaprjeđenja proizvoda. eQMS::PL omogućuje trenutni i povijesni uvid u kvalitetu i pozicioniranje vlastitih robnih marki u odnosu na proizvode drugih trgovaca i brand proizvode.

eQMS::HYGIA

Inovativno rješenje za podršku nadzora prodajne mreže. Osnovne namjene sustava eQMS::Hygia su planiranje higijenskih kontrola prodajnih i skladišnih objekata te prikupljanje i analiza rezultata kontrola dobivenih od strane laboratorija koji ih obavljaju. Aplikacija omogućava upis i pregled više vrsta podataka potrebnih za poslovne procese planiranja, evidenciju i analize podataka o higijenskim kontrolama. Više detalja o eQMS::Hygia rješenju možete pronaći u brošuri.

Anivet2 

Vodeće softversko rješenje namijenjeno veterinarskim ambulantama u Hrvatskoj, radi se SaaS (softver kao usluga) rješenju, koje omogućava brzu i jednostavnu, te za korisnike povoljnu aktivaciju i korištenje usluge. Softver trenutačno koristi preko 80 veterinarskim organizacija u Republici Hrvatskoj.

Anivet2 obuhvaća niz mogućnosti potrebnih za integrirano upravljanje veterinarskom ambulantom kao što su potpuno integrirano vođenje kartoteke životinja, povijesti bolesti pacijenta, ambulantnog dnevnika, skladišta, svih obveznih naredbenih mjera i evidencija, analitiku podataka, evidenciju zaposlenika i digitalnu knjižicu dokumenata, POS modul uz izdavanje fiskaliziranih računa, upravljanje terminima i kalendarom, automatsko slanje podataka o cijepljenju životinja na Lysascan, mobilni sustav za rad na terenu, integrirani e-recept sustav u veterinarskoj ljekarni, digitalnu zbirku dokumenta i drugo.

Od dodatnih funkcionalnosti vrijedi izdvojiti veterinarsku ljekarnu, modul velike prakse za vođenje evidencije i naredbene mjere za životinje na farmama s uključenim ginekološkim kartonom goveda s modulom za praćenje umjetnog osjemenjivanja te modul specijalističkih pregleda koji uključuje neurološki, stomatološki, oftalmološki, dermatološki, pregled krvi i mokraće.

Više o Anivet2 

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, komercijalni gospodarski IT projekti, kao i projekti u područjima osiguranja i financija, koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana i gospodarskih subjekata, najveće su dostignuće IN2 grupe.