PRAVOSUĐE I UPRAVA

Strateška suradnja IN2 grupe i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske počela je 1995. godine s projektom Informacijski sustav sudskog registra trgovačkih društava. Taj sustav se dva desetljeća kontinuirano koristi i stalno tehnološki nadograđuje, a tijekom 1999. godine proširen je javno dostupnim sustavom za upravljanje predmetima.

Sudski registar može se pretraživati i putem Interneta na adresi https://sudreg.pravosudje.hr. Od 01.01.2009. godine Informacijski sustav sudskog registra povezan je i s Poreznom upravom – tada je iz sustava dodijeljen prvi OIB broj u Hrvatskoj. Sudski registar dio je i EU mreže registara (BRIS).

IN2 grupa je 2005. godine razvila informacijski sustav Kaznene evidencije koji je više puta tehnološki i funkcionalno nadograđen te usklađen s najboljim praksama i legislativom Europske Unije. Povezuje se s informacijskim sustavima i drugih ustanova koje sudjeluju u procesuiranju i sankcioniranju kaznenih dijela i prekršaja u našoj zemlji. Dio je EU mreže kaznenih evidencija (ECRIS).

Jedan od projekata IN2 grupe u području pravosuđa je i Informacijski sustav besplatne pravne pomoći putem kojeg se s jednog mjesta prati trošenje sredstava državnog proračuna namijenjenih za tu svrhu.

Nastavak suradnje IN2 i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske obilježio je i razvoj informacijskog sustava Registara.

Informacijski sustav Registara sastoji se od podsustava:

 • Registar udruga Republike Hrvatske
 • Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 • Registar zaklada Republike Hrvatske
 • Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
 • Registar političkih stranaka Republike Hrvatske
 • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
 • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
 • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Svaki od ovih podsustava osim unosa podataka podržava i funkcionalnosti usmjerene na dostupnost (na primjer javni uvid ili uvid putem web servisa) ili na osiguravanje pouzdanosti podataka (na primjer povezanost sa OIB sustavom). Kako bi se zaokružila funkcionalnost, podsustavi sadržavaju i digitalne zbirke isprava te omogućuju ispis rješenja i izvještaja.

eSavjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. To je alat za izradu boljih politika (zakona, propisa, pravilnika itd.), a uključuje analizu njihovih mogućih koristi i troškova. Procjena učinaka nudi potrebne informacije o mogućim posljedicama uvođenja novih propisa te na taj način doprinosi racionalnijem procesu kreiranja politika koji se zasniva na dokazima.

Originalno je aplikacija eSavjetovanje razvijena za Ministarstvo poduzetništva i obrta, ali je kroz suradnju s Uredom za udruge Vlade RH prepoznata potreba da se aplikacija doradi za potrebe svih ministarstava.

Svatko tko želi sudjelovati u otvorenom javnom savjetovanju u postupku donošenja zakona i drugih propisa i akata može to učiniti unutar aplikacije nakon prethodnog logiranja kao fizička ili pravna osoba. Aplikacija se može pronaći na stranicama eSavjetovanja, gdje se nalazi i link na upute za korištenje.

Podržani su procesi:

 • Istraživanje malog i srednjeg poduzetništva
 • Savjetovanje
 • Prijedlog plana normativnih aktivnosti
 • Upravljanje dokumentima.

Osim procesa podržano je izvještavanje koji osigurava izvještavanje po savjetovanju (finalni izvještaj savjetovanja), ali i uopćeno izvještavanje.

Dostupnost svake od funkcionalnosti se kontrolira ulogama korisnika u sustavu. 

CMP platforma – rješenje za upravljanje predmetima

Ovaj korisnički prilagodljiv aplikacijski sustav pomaže institucijama i organizacijama u digitalnoj transformaciji uvođenjem digitalnog (i digitaliziranog) dokumenta u procese primanja, obrade i otpremanja.

Sadrži upravljačke mehanizme za inicijalizaciju poslovnih procesa prema referentnim korisničkim dokumentima za deklaraciju:

 • organizacijskih pravila
 • unutarnjeg ustrojstva
 • svih potrebnih dionika, njihovih uloga i ovlaštenja
 • vrsti postupaka, načina postupanja, kolaboraciju i
 • ostale potrebne kategorije u dinamičkoj definiciji prema specifičnim korisničkim potrebama.

Sustavi bazirani na CMP platformi su primjenjivi u:

 • tijelima lokalne i državne uprave
 • organizacijama iz domene uredskog postupanja prema Uredbi o uredskom poslovanju
 • institucijama prema ostalim specifičnim pravilnicima i poslovnicima kao što su na primjer sudsko, zatvorsko i probacijsko postupanje
 • svim ostalim pravnim osoba koje svoje poslovanje namjeravaju digitalno transformirati.


Više o CMP rješenju 

Izdvojene reference

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, komercijalni gospodarski IT projekti, kao i projekti u područjima osiguranja i financija, koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana i gospodarskih subjekata, najveće su dostignuće IN2 grupe.