BOLNICE

IBIS – Integrirani bolnički informacijski sustav

Glavna platforma IN2 grupe primarno namijenjena informatizaciji bolnica je Integrirani Bolnički Informacijski Sustav – IBIS. Kao cjelovito rješenje podržava sve ključne bolničke procese (medicinske, administrativne i financijske – od prijema do otpusta, od nabave lijekova i medicinskog materijala do primjene na pacijentu, od zapošljavanje liječnika do obračuna plaće, od tjednih kolegija do strateškog upravljanja bolnicom). Sustav je prilagođen i za potrebe domova zdravlja. IBIS svojom inovativnom kombinacijom softvera, usluga i tehnologije obuhvaća aplikacije za upravljanje podacima pacijenata, aplikacije za podršku u liječenju, aplikacije za praćenje poslovanja bolnice te aplikacije za podršku u odlučivanju i upravljanju bolnicom. 

Više informacija o IBISu možete pronaći u brošuri

Osnovne cjeline IBIS sustava, koje su međusobno potpuno integrirane, ali mogu funkcionirati i samostalno su:

BIS (Bolnički Informacijski Sustav) – sustav namijenjen podršci poliklinike, stacionara i dnevne bolnice u segmentu dijagnostike, liječenja i njege pacijenata te fakturiranja pruženih usluga. Osim centralnog EHR-a, sastavni dio BIS-a su i razni specijalističkih moduli (npr. operacijske sale, transfuzija, fizikalna medicina, ginekologija, bolnička prehrana, sestrinska dokumentacija, smjernice upućivanja, i niz drugih). Sa svojim najnovijim mobilnim dodatkom (mVizita) osigurava 24/7 dostupnost podataka o pacijentima bez obzira na lokaciju liječnika, te evidenciju postupaka uz krevet pacijenta. Dio BIS-a je i OHBP modul uz pomoć kojeg se povećava učinkovitost i brzina obrade pacijenata na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. BIS posjeduje sve integracijske komponente na CEZIH sustave, kao i HL7 konektore prema različitim RIS, PACS i LIS sustavima.

Više informacija o BIS-u možete pronaći u brošuri 

PIS (Poslovni Informacijski Sustav) – sustav za podršku administrativno financijskim procesima u zdravstvenim ustanovama poput nabave, ljekarne, skladišta, financija i računovodstva, kontrolinga itd. IN2 grupa nudi nekoliko različitih PIS sustava namijenjenih zdravstvenim ustanovama različite veličine i složenosti.

HR (Human Resources) – sustav za upravljanje ljudskim resursima. Podržava procese evidencije radnog vremena, kadrovske evidencije te obračuna plaća. Generira sve podatke potrebne za nacionalni COP sustav.

BI – (Bussiness Intelligence) – sustav za praćenje pokazatelja poslovanja bolnice namijenjen srednjem i višem managementu te službi kontrolinga. Crpi podatke iz BIS, PIS i HR sustava i prilagođava ih za razne analize.

*Više informacija o IBISu i ostalim IN2 rješenjima iz područja zdravstva možete pronaći u brošurama.

Green Cube

Integrirani bolnički informacijski sustav nove generacije, a koji se u potpunosti zasniva na Microsoft tehnologijama te, zajedno s Microsoft poslovnim rješenjima, u potpunosti pokriva sve bolničke procese u malim, srednjim, ali i velikim bolničkim ustanovama bilo na klasičnoj hardverskoj arhitekturi ili u cloudu. Jedinstveno rješenje za bolnice koje obuhvaća sve, od osnovnih funkcionalnosti takvog sustava do naprednih funkcionalnosti, često karakteristične za specijalističke ili dodatne module

Program osposobljavanja za implementaciju i održavanje

Program BIS certifikacije osmišljen je s ciljem edukacije i osiguranja kompetencija osoba na poslovima implementacije i održavanja IN2 BIS sustava. Program je idealan za sve partnere kao i djelatnike zdravstvenih ustanova koji žele usvojiti znanje potrebno za održavanje BIS sustava te samostalno administriranje i implementacije novih funkcionalnosti i verzija BIS sustava. Za uspješno svladavanje programa potrebno je završiti tečaj za pojedine module koji organizira IN2 d.o.o. 

Program certifikacije za BIS administratora sastoji se od slijedećih modula :

  • Fakturiranje (40h)
  • Naručivanje (40h)
  • Matični podaci (40h)
  • Integracije sa vanjskim sustavima (40h)
  • Izvještajni sustav i Akreditacija (40h)
  • Medicinska dokumentacija (20h)
  • Sestrinska dokumentacija (20h)


Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. – ured Pula, Trg I istarske brigade 10, 52100 Pula. Završetkom pojedinih modula polaznik dobije potvrdu koja potvrđuje svladavanje tematske cjeline (modula). Uspješnim završetkom i polaganjem svih sedam (7) navedenih modula polaznik stječe status „Ovlašteni BIS administrator“, za što se izdaje certifikat.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u uzastopne radne dane od dogovorenog početka tečaja u radno vrijeme (od 8:00 – 16:00 sati). Cijena jednog tečaja od 40h je 2.630 eura, a tečaja od 20h 1.310 eura po polazniku. Uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: in2@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.

Izdvojene reference

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, komercijalni gospodarski IT projekti, kao i projekti u područjima osiguranja i financija, koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana i gospodarskih subjekata, najveće su dostignuće IN2 grupe.