ZDRAVSTVO

IN2 grupa ima snažan tim koji se bavi razvojem softverskih produkata za zdravstveni sektor. Riječ je o sedamdesetak stručnjaka angažiranih na razvoju i podršci vlastitih i partnerskih rješenja za bolnice, laboratorije, zdravstvena osiguranja i ostale zdravstvene institucije. Osim toga, imamo i dugogodišnje međunarodno iskustvo na razvoju nacionalnih sustava eZdravlja. Softvere za zdravstvo IN2 grupa isporučuje po načelu „ključ u ruke“ – naš tim izvodi sve, od početne evaluacije stanja, instalacije programskog paketa, prilagodbi, treninga korisnika, podrške i održavanja sustava tijekom cijelog njegova životnog vijeka, do konzaltinga u unapređenju poslovnih procesa.

BOLNICE

Glavna platforma IN2 grupe primarno namijenjena informatizaciji bolnica je Integrirani Bolnički Informacijski Sustav – IBIS. Kao cjelovito rješenje podržava sve ključne bolničke procese (medicinske, administrativne i financijske - od prijema do otpusta, od nabave lijekova i medicinskog materijala do primjene na pacijentu, od zapošljavanje liječnika do obračuna plaće, od tjednih kolegija do strateškog upravljanja bolnicom). Sustav je prilagođen i za potrebe domova zdravlja. IBIS svojom inovativnom kombinacijom softvera, usluga i tehnologije obuhvaća aplikacije za upravljanje podacima pacijenata, aplikacije za podršku u liječenju i aplikacije za praćenje poslovanja bolnice te aplikacije za podršku u odlučivanju i upravljanju bolnicom. 

Više informacija o IBISu možete pronaći u brošuri IBIS


Osnovne cjeline IBIS sustava, koje su međusobno potpuno integrirane, ali mogu funkcionirati i samostalno su:

BIS (Bolnički Informacijski Sustav) - sustav namijenjen podršci poliklinike, stacionara i dnevne bolnice u segmentu dijagnostike, liječenja i njege pacijenata te fakturiranja pruženih usluga. Osim centralnog EHR-a, sastavni dio BIS-a su i razni specijalističkih moduli (npr. operacijske sale, transfuzija, fizikalna medicina, ginekologija, bolnička prehrana, sestrinska dokumentacija, smjernice upućivanja, i niz drugih). Sa svojim najnovijim mobilnim dodacima (mEMR, mNurse, mDoc) osigurava 24/7 dostupnost podataka o pacijentima bez obzira na lokaciju liječnika, te evidenciju postupaka uz krevet pacijenta. BIS posjeduje sve integracijske komponente na CEZIH sustave, kao i HL7 konektore prema različitim RIS, PACS I LIS sustavima.

Više informacija o BISu možete pronaći u brošuri BIS, a o mNurse aplikaciji u brošuri mNurse


PIS (Poslovni Informacijski Sustav) – sustav za podršku administrativno financijskim procesima u zdravstvenim ustanovama poput nabave, ljekarne, skladišta, financija i računovodstva, kontrolinga itd. IN2 grupa nudi nekoliko različitih PIS sustava namijenjenih zdravstvenim ustanovama različite veličine i složenosti.


HR (Human Resources) – sustav za upravljanje ljudskim resursima. Podržava procese evidencije radnog vremena, kadrovske evidencije te obračuna plaća. Generira sve podatke potrebne za nacionalni COP sustav.


BI - (Bussiness Intelligence) - sustav za praćenje pokazatelja poslovanja bolnice namijenjen srednjem i višem managementu te službi kontrolinga. Crpi podatke iz BIS, PIS i HR sustava i prilagođava ih za razne analize.

*Više informacija o IBISu i ostalim IN2 rješenjima iz područja zdravstva možete pronaći u brošurama.

LABORATORIJI

BioNET LIS je skup modula koji zajedno čine fleksibilan i isplativ laboratorijski informacijski sustav namijenjen automatizaciji procesa u laboratoriju, od prijema i označavanja uzorka, preko akvizicije rezultata s analitičkih instrumenata, do naprednog izvještajnog sustava i obračuna. BioNET LIS je u potpunosti prilagođen radu u privatnim laboratorijima kao i u javnim zdravstvenim ustanovama.

Svi uzorci se označavaju barkodom što smanjuje mogućnost greške u identifikaciji uzorka, omogućuje potpunu integraciju s analitičkim instrumentima te posljedično drastično smanjenje TAT (Turn Around Time). Podržana je integracija s više od 250 različitih instrumenata dostupnih na tržištu (Roche, Abbott, Beckman Coulter, Siemens, Radiometer, Phadia, Sebia, IL itd.). U slučaju da za neki instrument integracija nije već podržana, ista se razvija u najkraćem mogućem roku. Niz funkcionalnosti kao što su delta check, prikaz ponovljenih rezultata, provjera paničnih vrijednosti, autovalidacija te automatski izračun svih računskih pretraga olakšavaju odgovornim osobama potvrđivanje nalaza ali i značajno podižu kvalitetu te ubrzavaju proces izdavanje nalaza laboratorijskih pretraga.

Integracija s različitim BIS sustavima omogućena je korištenjem HL7 protokola, međunarodno priznatog standarda za razmjenu medicinskih podataka, a dostupni su i drugi načini distribucije nalaza laboratorijskih pretraga kao što je zasebna klijentska aplikacija namijenjena naručivanju i pregledavanju nalaza na odjelima ustanove, korištenje web servera ili ispis nalaza na udaljene pisače.

Rezultati kontrolnih uzoraka automatski se prenose s analitičkih instrumenata i obrađuju u modulu za kontrolu kvalitete (QC modul). Uz Levy-Jenningov i Youdenov grafički prikaz za pretragu i kontrolu, dostupan je i grafički prikaz koeficijenata varijacije kao i trend koeficijenata varijacije neovisno o LOT-u kontrolnog uzorka. QC modul podržava i usporedbu do 10 istovrsnih uređaja, a rezultati usporedbe uređaja se prikazuju osim u Bland-Altman i Passing-Bablok grafičkim prikazima i u pojednostavljenom grafičkom prikazu pogodnom za svakodnevnu upotrebu.

Izvještajni modul uz uobičajene izvještaje prema organizacijskoj jedinici, liječniku ili cjelokupnom poslovanju laboratorija sadrži i TAT izvještaje, praćenje nesukladnosti, „top ten“ izvještaje o najvećim potrošačima prema liječniku ili organizacijskoj jedinici, „workflow“ izvještaje itd.

Uz osnovno programsko rješenje dostupna su i razna dodatna hardverska i softverska unapređenja BioNET LIS-a kao što su mobilne aplikacije za vaditelje (s podrškom za mobilne barkod pisače) i odgovorne osobe u laboratoriju, modul za praćenje stanja skladišta reagenata i status održavanja instrumenata odnosno edukacije djelatnika, modul za BI, tipkovnice s dvosmjernom komunikacijom za unos rezultata DKS-a i sedimenta urina, uređaj za automatizirani prijem uzoraka barkodiranih izvan laboratorija (CEZIH, odjeli), uređaj za registraciju osobe i vremena uzorkovanja, uređaj za upravljanje arhiviranim uzorcima te aplikacija i hardver za nadzor hladnjaka.

Više informacija o BioNET LISu možete pronaći u brošuri BioNET_LIS

eZDRAVSTVO

Platforma eZdravlja razvijena je za potrebe integracije postojećih zdravstvenih informacijskih sustava u jedinstvenu cjelinu (nacionalna, regionalna ili pak razina velikih gradova) na konceptu informacijskog čvorišta (eHealth Information Hub). Sastoji od 3 osnovna transakcijska sustava:

 • eUputnica – elektronski medicinski dokument upućivanja pacijenta na obradu u specijalističku zdravstvenu ustanovu osigurava točnost upućivanja, prijenos relevantnih medicinskih podatka od uputnog do odredišnog liječnika
 • eNaručivanje – elektronski proces naručivanja u zdravstvene ustanove za usluge određene elektronskom uputnicom omogućava lako pronalaženje najboljeg termina u željenoj ustanovi te potvrdu ili promjenu narudžbe od strane uputnog liječnika ili samog pacijenta
 • eRecept – elektronski medicinski recept osigurava jednostavno i točno propisivanje lijekova od strane uputnog liječnika te njihovo podizanje u ljekarni od strane pacijenta te uz nužni nadzor i upute ljekarnika pri izdavanju lijeka

  NAGRADE

  Za sustav eNaručivanje u ožujku 2013., IN2 grupa je dobila European IT & Software Excellence Award, u kategoriji rješenja godine za javni sektor. Istaknuto je da je nagrađeni sustav primjer utjecaja tehnologije na unapređenje kvalitete života šire društvene zajednice. Prvi je to put da je neka hrvatska tvrtka pobijedila u jednoj od kategorija, za koje je zabilježeno više od 3000 prijava iz 106 država.

  U svibnju 2013. godine IN2 grupa dobila je nagradu Microsoft Partner of the Year Award u kategoriji Javni sektor – zdravstvo. Vodeći kriterij za dobivanje globalne Microsoftove nagrade, pored tehnološke kvalitete, je njihov doprinos, kao tehnološki naprednih rješenja, u modernizaciji zdravstvenih sustava i promjeni načina isporuke zdravstvenih usluga.

  Više detalja pogledajte u brošuri eSustavi


  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  IN2 grupa razvila je skup aplikativnih rješenje koje omogućavaju bolji nadzor i upravljanje nad potrošnjom u zdravstvenom sustavu. Sustavi su primarno namijenjeni subjektima zdravstvenog osiguranja koji u svojoj mreži imaju različite zdravstvene ustanove.  

  • eRačuni – integracijska platforma bazirana na MS BIZ Talk tehnologiji za prihvat, provjeru i odobravanje računa zdravstvenih usluga u realnom vremenu
  • eBolnica BI – sustav za automatizirano prikupljanje podataka  i centralizirani nadzor operativnog poslovanja zdravstvenih ustanova
  • eBI lijekovi - sustav za poslovne analize i izvještavanje o realizaciji recepata i potrošnju lijekova u ljekarnama.
  • eBI bolovanja – sustav za poslovne analize i izvještavanje o realizaciji bolovanja
  • eUgovaranje - sustav za on-line kreiranje ponuda za ugovaranje zdravstvene zaštite omogućava zdravstvenim ustanovama elektronsko podnošenje ponuda i ugovaranje, dok zdravstvenom osiguravatelju omogućava detaljni model ugovora o pružanju usluga kao osnovu za praćenje kasnije realizacije usluga pacijentima.

  Glavna platforma IN2 grupe primarno namijenjena informatizaciji bolnica je Integrirani Bolnički Informacijski Sustav – IBIS. Kao cjelovito rješenje podržava sve ključne bolničke procese (medicinske, administrativne i financijske - od prijema do otpusta, od nabave lijekova i medicinskog materijala do primjene na pacijentu, od zapošljavanje liječnika do obračuna plaće, od tjednih kolegija do strateškog upravljanja bolnicom). Sustav je prilagođen i za potrebe domova zdravlja. IBIS svojom inovativnom kombinacijom softvera, usluga i tehnologije obuhvaća aplikacije za upravljanje podacima pacijenata, aplikacije za podršku u liječenju i aplikacije za praćenje poslovanja bolnice te aplikacije za podršku u odlučivanju i upravljanju bolnicom. 

  Više informacija o IBISu možete pronaći u brošuri IBIS


  Osnovne cjeline IBIS sustava, koje su međusobno potpuno integrirane, ali mogu funkcionirati i samostalno su:

  BIS (Bolnički Informacijski Sustav) - sustav namijenjen podršci poliklinike, stacionara i dnevne bolnice u segmentu dijagnostike, liječenja i njege pacijenata te fakturiranja pruženih usluga. Osim centralnog EHR-a, sastavni dio BIS-a su i razni specijalističkih moduli (npr. operacijske sale, transfuzija, fizikalna medicina, ginekologija, bolnička prehrana, sestrinska dokumentacija, smjernice upućivanja, i niz drugih). Sa svojim najnovijim mobilnim dodacima (mEMR, mNurse, mDoc) osigurava 24/7 dostupnost podataka o pacijentima bez obzira na lokaciju liječnika, te evidenciju postupaka uz krevet pacijenta. BIS posjeduje sve integracijske komponente na CEZIH sustave, kao i HL7 konektore prema različitim RIS, PACS I LIS sustavima.

  Više informacija o BISu možete pronaći u brošuri BIS, a o mNurse aplikaciji u brošuri mNurse


  PIS (Poslovni Informacijski Sustav) – sustav za podršku administrativno financijskim procesima u zdravstvenim ustanovama poput nabave, ljekarne, skladišta, financija i računovodstva, kontrolinga itd. IN2 grupa nudi nekoliko različitih PIS sustava namijenjenih zdravstvenim ustanovama različite veličine i složenosti.


  HR (Human Resources) – sustav za upravljanje ljudskim resursima. Podržava procese evidencije radnog vremena, kadrovske evidencije te obračuna plaća. Generira sve podatke potrebne za nacionalni COP sustav.


  BI - (Bussiness Intelligence) - sustav za praćenje pokazatelja poslovanja bolnice namijenjen srednjem i višem managementu te službi kontrolinga. Crpi podatke iz BIS, PIS i HR sustava i prilagođava ih za razne analize.

  *Više informacija o IBISu i ostalim IN2 rješenjima iz područja zdravstva možete pronaći u brošurama.

  BioNET LIS je skup modula koji zajedno čine fleksibilan i isplativ laboratorijski informacijski sustav namijenjen automatizaciji procesa u laboratoriju, od prijema i označavanja uzorka, preko akvizicije rezultata s analitičkih instrumenata, do naprednog izvještajnog sustava i obračuna. BioNET LIS je u potpunosti prilagođen radu u privatnim laboratorijima kao i u javnim zdravstvenim ustanovama.

  Svi uzorci se označavaju barkodom što smanjuje mogućnost greške u identifikaciji uzorka, omogućuje potpunu integraciju s analitičkim instrumentima te posljedično drastično smanjenje TAT (Turn Around Time). Podržana je integracija s više od 250 različitih instrumenata dostupnih na tržištu (Roche, Abbott, Beckman Coulter, Siemens, Radiometer, Phadia, Sebia, IL itd.). U slučaju da za neki instrument integracija nije već podržana, ista se razvija u najkraćem mogućem roku. Niz funkcionalnosti kao što su delta check, prikaz ponovljenih rezultata, provjera paničnih vrijednosti, autovalidacija te automatski izračun svih računskih pretraga olakšavaju odgovornim osobama potvrđivanje nalaza ali i značajno podižu kvalitetu te ubrzavaju proces izdavanje nalaza laboratorijskih pretraga.

  Integracija s različitim BIS sustavima omogućena je korištenjem HL7 protokola, međunarodno priznatog standarda za razmjenu medicinskih podataka, a dostupni su i drugi načini distribucije nalaza laboratorijskih pretraga kao što je zasebna klijentska aplikacija namijenjena naručivanju i pregledavanju nalaza na odjelima ustanove, korištenje web servera ili ispis nalaza na udaljene pisače.

  Rezultati kontrolnih uzoraka automatski se prenose s analitičkih instrumenata i obrađuju u modulu za kontrolu kvalitete (QC modul). Uz Levy-Jenningov i Youdenov grafički prikaz za pretragu i kontrolu, dostupan je i grafički prikaz koeficijenata varijacije kao i trend koeficijenata varijacije neovisno o LOT-u kontrolnog uzorka. QC modul podržava i usporedbu do 10 istovrsnih uređaja, a rezultati usporedbe uređaja se prikazuju osim u Bland-Altman i Passing-Bablok grafičkim prikazima i u pojednostavljenom grafičkom prikazu pogodnom za svakodnevnu upotrebu.

  Izvještajni modul uz uobičajene izvještaje prema organizacijskoj jedinici, liječniku ili cjelokupnom poslovanju laboratorija sadrži i TAT izvještaje, praćenje nesukladnosti, „top ten“ izvještaje o najvećim potrošačima prema liječniku ili organizacijskoj jedinici, „workflow“ izvještaje itd.

  Uz osnovno programsko rješenje dostupna su i razna dodatna hardverska i softverska unapređenja BioNET LIS-a kao što su mobilne aplikacije za vaditelje (s podrškom za mobilne barkod pisače) i odgovorne osobe u laboratoriju, modul za praćenje stanja skladišta reagenata i status održavanja instrumenata odnosno edukacije djelatnika, modul za BI, tipkovnice s dvosmjernom komunikacijom za unos rezultata DKS-a i sedimenta urina, uređaj za automatizirani prijem uzoraka barkodiranih izvan laboratorija (CEZIH, odjeli), uređaj za registraciju osobe i vremena uzorkovanja, uređaj za upravljanje arhiviranim uzorcima te aplikacija i hardver za nadzor hladnjaka.

  Više informacija o BioNET LISu možete pronaći u brošuri BioNET_LIS

  Platforma eZdravlja razvijena je za potrebe integracije postojećih zdravstvenih informacijskih sustava u jedinstvenu cjelinu (nacionalna, regionalna ili pak razina velikih gradova) na konceptu informacijskog čvorišta (eHealth Information Hub). Sastoji od 3 osnovna transakcijska sustava:

  • eUputnica – elektronski medicinski dokument upućivanja pacijenta na obradu u specijalističku zdravstvenu ustanovu osigurava točnost upućivanja, prijenos relevantnih medicinskih podatka od uputnog do odredišnog liječnika
  • eNaručivanje – elektronski proces naručivanja u zdravstvene ustanove za usluge određene elektronskom uputnicom omogućava lako pronalaženje najboljeg termina u željenoj ustanovi te potvrdu ili promjenu narudžbe od strane uputnog liječnika ili samog pacijenta
  • eRecept – elektronski medicinski recept osigurava jednostavno i točno propisivanje lijekova od strane uputnog liječnika te njihovo podizanje u ljekarni od strane pacijenta te uz nužni nadzor i upute ljekarnika pri izdavanju lijeka

   NAGRADE

   Za sustav eNaručivanje u ožujku 2013., IN2 grupa je dobila European IT & Software Excellence Award, u kategoriji rješenja godine za javni sektor. Istaknuto je da je nagrađeni sustav primjer utjecaja tehnologije na unapređenje kvalitete života šire društvene zajednice. Prvi je to put da je neka hrvatska tvrtka pobijedila u jednoj od kategorija, za koje je zabilježeno više od 3000 prijava iz 106 država.

   U svibnju 2013. godine IN2 grupa dobila je nagradu Microsoft Partner of the Year Award u kategoriji Javni sektor – zdravstvo. Vodeći kriterij za dobivanje globalne Microsoftove nagrade, pored tehnološke kvalitete, je njihov doprinos, kao tehnološki naprednih rješenja, u modernizaciji zdravstvenih sustava i promjeni načina isporuke zdravstvenih usluga.

   Više detalja pogledajte u brošuri eSustavi


   IN2 grupa razvila je skup aplikativnih rješenje koje omogućavaju bolji nadzor i upravljanje nad potrošnjom u zdravstvenom sustavu. Sustavi su primarno namijenjeni subjektima zdravstvenog osiguranja koji u svojoj mreži imaju različite zdravstvene ustanove.  

   • eRačuni – integracijska platforma bazirana na MS BIZ Talk tehnologiji za prihvat, provjeru i odobravanje računa zdravstvenih usluga u realnom vremenu
   • eBolnica BI – sustav za automatizirano prikupljanje podataka  i centralizirani nadzor operativnog poslovanja zdravstvenih ustanova
   • eBI lijekovi - sustav za poslovne analize i izvještavanje o realizaciji recepata i potrošnju lijekova u ljekarnama.
   • eBI bolovanja – sustav za poslovne analize i izvještavanje o realizaciji bolovanja
   • eUgovaranje - sustav za on-line kreiranje ponuda za ugovaranje zdravstvene zaštite omogućava zdravstvenim ustanovama elektronsko podnošenje ponuda i ugovaranje, dok zdravstvenom osiguravatelju omogućava detaljni model ugovora o pružanju usluga kao osnovu za praćenje kasnije realizacije usluga pacijentima.

   Izdvojene reference

   KBC Zagreb
   Zatvori
   • 2010. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 5280 aktivnih korisnika na 1630 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eUsluge, eNovorođenče)
   • Mobilne aplikacije: mEMR – aplikacija za liječnike
   KBC Rijeka
   Zatvori
   • 2009. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Oko 3000 aktivnih korisnika na 890 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, DTP kontroling, eBolnica BI)
   KB Dubrava
   Zatvori
   • 2003. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 1760 aktivnih korisnika na 540 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, DTP kontroling, eUsluge, eBolnica BI)
   • 2016. - instalacija CheckIn2 kioska za samostalni prijem pacijenata
   OB Varaždin
   Zatvori
   • 2011. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 1300 aktivnih korisnika na 355 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eBolnica BI, eNovorođenče)
   OB Pula
   Zatvori
   • 1996. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 980 aktivnih korisnika na 320 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, Akreditacija)
   OB Šibenik
   Zatvori
   • 2008. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 780 aktivnih korisnika na 215 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eNovorođenče)
   OB Karlovac
   Zatvori
   • 2006. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Oko 750 aktivnih korisnika na 250 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eUputnica i eNalaz, eUsluge, eNovorođenče, eBolnica BI, Akreditacija)
   OB Bjelovar
   Zatvori
   • 2005. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 700 aktivnih korisnika na 200 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eUsluge, eBolnica BI, Akreditacija, HospitalCard – sustav za evidenciju rada zaposlenika)
   OB Zabok
   Zatvori
   • 1999. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 550 aktivnih korisnika na 175 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNovorođenče,
   • Mobilne aplikacije: mNurse – tablet aplikacija za medicinske sestre
   OB Virovitica
   Zatvori
   • 2007. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Oko 540 aktivnih korisnika na 145 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, DTP kontroling, eBolnica BI)
   KDB Klaićeva
   Zatvori
   • 2009. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 470 aktivnih korisnika na 185 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz)
   • Mobilne aplikacije: mNurse – tablet aplikacija za medicinske sestre
   • 2016. - instalacija CheckIn2 kioska za samostalni prijem pacijenata
   Županijska bolnica Čakovec
   Zatvori
   • 2003. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 620 aktivnih korisnika na 235 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eBolnica BI)
   OB Dubrovnik
   Zatvori
   • 2002. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • 940 aktivnih korisnika na 260 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja)
   OB Koprivnica
   Zatvori
   • 2009. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 680 aktivnih korisnika na 200 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eBolnica BI)
   OB Slavonski Brod i Nova Gradiška
   Zatvori
   • 2006. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 1700 korisnika na 440 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eBolnica BI, DTP kontroling, Akreditacija)
   OB Požega
   Zatvori
   • 2006. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • 720 korisnika na 225 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eUsluge, eBolnica BI, eNovorođenče)
   KBC Zagreb
   Zatvori
   • 2005 - instalacija LIS-a na lokalitetima Hitni laboratorij i Jordanovac
   • 2006 - instalacija LIS-a na lokalitetu Redovni laboratorij
   • 2007 - instalacija LIS-a na lokalitetu Petrova
   • 47 radnih mjesta, 43 analizatora spojena u LIS, POCT analizatori, HL7 integracija s BIS-om, Sortin (uređaj za automatizirani prijem uzoraka barkodiranih na odjelu)
   KBC Split
   Zatvori
   • 2010 - instalacija LIS-a na lokalitetu Križine
   • 2013 – instalacija LIS-a na lokalitetu Firule
   • 26 radnih mjesta, 39 analizatora spojenih u LIS
   UKC Republike Srpske Banja Luka
   Zatvori
   • 2015 – instalacija LIS-a
   • Lokalizacija
   • 15 radnih mjesta, 12 analizatora spojenih u LIS, redomat, pipin (uređaj za evidenciju uzorkovanja)
   • HL7 integracija s HIS-om
   Univerzitetska Klinika za onkologija i radioterapija Skopje
   Zatvori
   • 2015 – instalacija LIS-a
   • Lokalizacija na Makedonski jezik i ćirilićno pismo
   • HL7 integracija s HIS-om
   KBC Rijeka
   Zatvori
   • 2006 - instalacija LIS-a na lokalitetu Sušak
   • 2007 - instalacija LIS-a na lokalitetu Kantrida
   • 2008 - instalacija LIS-a na lokalitetu Rijeka
   • 40 radnih mjesta, 32 analizatora spojen u LIS, HL7 integracija s BIS-om, redomat, pipin (uređaj za evidenciju uzorkovanja)
   KB Dubrava
   Zatvori
   • 2013 – instalacija LIS-a
   • 18 radnih mjesta,
   • 22 analizatora spojena u LIS,
   • HL7 integracija s BIS-om, redomat, pipin (uređaj za evidenciju uzorkovanja),
   • Sortin (uređaj za automatizirani prijem uzoraka barkodiranih na odjelu)
   DZ Primorsko-goranske županije
   Zatvori
   • 2013 – instalacija LIS-a
   • 7 lokaliteta (Rijeka, Krk, Rab, Delnice, Mali Lošinj, Opatija, Crikvenica)
   • 31 radno mjesto
   • 40 analizatora spojena u LIS
   Opća bolnica Pula
   Zatvori
   • 2 lokaliteta (Negrijeva i Zagrebačka)
   • 2006 – instalacija LIS-a
   • 15 radnih mjesta
   • 23 analizatora spojena u LIS
   • POCT analizatori
   • HL7 integracija s BIS-om
   KB Merkur
   Zatvori
   • 2008 – instalacija LIS-a na lokalitetu Merkur
   • 2008 – instalacija LIS-a na lokalitetu Vuk Vrhovac
   • 38 radnih mjesta, 27 analizatora spojenih u LIS, HL7 integracija s BIS-om
   KBC Osijek
   Zatvori
   • 2005 - instalacija LIS-a
   • 3 laboratorija (Hitni, Redovni, Maternite)
   • 25 radnih mjesta, 30 analizatora spojenih u LIS, HL7 integracija s BIS-om
   Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
   Zatvori
   • 2012 – razvoj eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2013 – nagrada Microsoft Partner of the Year – Public Sector za projekt i rješenje eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2014 – spajanje bolnica na eUputnicu i eKarton
   • 2015 – spajanje bolnica na eBolnica BI sustav
   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
   Zatvori
   • 2012 – razvoj eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2013 – nagrada Microsoft Partner of the Year – Public Sector za projekt i rješenje eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2014 – spajanje bolnica na eUputnicu i eKarton
   • 2015 – spajanje bolnica na eBolnica BI sustav
   Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
   Zatvori
   • 2013 – eNaručivanje (eNaročanje)
   • 2014 – eUputnica (eNapotnica)
   • 2015 – puna produkcija sustava i spajanje na 500+ zdravstvenih ustanova u Republici Sloveniji
   Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije
   Zatvori
   • 2013 – eNaručivanje (eNaročanje)
   • 2014 – eUputnica (eNapotnica)
   • 2015 – puna produkcija sustava i spajanje na 500+ zdravstvenih ustanova u Republici Sloveniji
   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
   Zatvori
   • 2013 – eUgovaranje – priključene bolničke zdravstvene ustanove
   • 2013 – eHZZO BI – praćenje potrošnje lijekova na recept
   • 2014 – Ugovaranje – priključena vanbolnička specijalistika
   • 2015 – eHZZO BI – praćenje bolovanja
   Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.