RJEŠENJA ZA SVE INDUSTRIJE

Pored razvoja rješenja prema zahtjevima korisnika i implementacije vlastitih rješenja, IN2 grupa nudi i  implementaciju standardnih poslovnih rješenja drugih proizvođača (MS Dynamics, Oracle EBS, Hyperion). Implementacija tih rješenja obuhvaća i integraciju s drugim aplikacijama - postojećim aplikacijama u korisničkom okruženju ili IN2 aplikacijama - te njihovo prilagođavanje i nadogradnju prema zahtjevima korisnika. Standardna poslovna rješenja koja IN2 grupa nudi su:

CRM SUSTAVI

IN2 grupa posjeduje višegodišnje iskustvo u razvoju vlastitih CRM rješenja, kao i implementaciji standardnih rješenja za podršku poslovnim procesima vezanima za upravljanje odnosima sa klijentom.

Informacijski sustav INvest2 ima tri posebna modula: Front, Middle i Back Office, i skupine drugih modula, počevši od modula za upravljanje narudžbama, modula za pred-prodajne i post-prodajne aktivnosti do snažnih analitičkih alata za procjenu imovine, vođenje računovodstva i upravljanje klijentima. Funkcionalnosti i struktura sustava  INvest2 oblikovane su tako da promptno prate dnevne radne zadaće u sva tri posebna modula: Front, Middle i Back Office. Rezultat svega toga je sustav kojeg odlikuje visoka razina automatizacije, opremljen alatima za brzo donošenje odluka na temelju jasno definiranih analitičkih procesa. Dodana vrijednost sustava INvest2 je usklađenost sa svim regulatornim propisima i mogućnost opsežne prilagodbe klijentu putem precizne parametrizacije.


INsite2 CRM
INsite2 CRM je sustav razvijen s ciljem integracije svih podataka vezanih uz klijenta:

 • Ugovornih podataka
 • Financijskih podataka
 • Transakcijskih podataka
 • Eksternih podataka
 • Kontakata sa klijentom

Konačni cilj je sustav koji će poslovnom korisniku dati globalnu sliku klijenta i omogućiti mu brz i jednostavan dostup poslovnim podacima na temelju kojih će se moći provoditi, mjeriti, nadzirati, evaluirati i u konačnici optimirati komercijalne aktivnosti nad bazom svojih klijenata, kroz niz raspoloživih kanala: od elektroničkih kanala do prodajnog osoblja u poslovnicama i regionalnih voditelja. INsite2 CRM sustav prisutan je u 3 industrije:

 • Bankarstvo
 • Maloprodaja
 • Pošta

STANDARDNA RJEŠENJA
IN2 grupa je izvela veći broj CRM projekata. Ovdje ćemo izdvojiti sustav za praćenje provođenja naplata potraživanja u Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje i informacijski sustav provedbe prodajnih planova u sektoru hotelijerstva. Od ostalih CRM projekata, IN2 grupa je najviše radila na prilagodbama standardnih CRM platformi kao sustava za upravljanje raznim poslovnim procesima u informatičkim djelatnostima.

Gledano prema platformama IN2 grupa se specijalizirala za Microsoft Dynamics CRM i AX platforme na kojima radi već pet godina, a u posljednje vrijeme bavi se i implementacijama novijih, cloud inačica tih platformi. IN2 grupa je napravila lokalizaciju AX platforme za hrvatsko tržište i napravila niz prilagodbi za uporabu tog sustava u javnom sektoru i zdravstvenim ustanovama.

BI SUSTAVI

Sustavi za poslovno izvještavanje – business intelligence. U području informacijskih sustava za poslovno izvještavanje, IN2 se specijalizirao za usluge izgradnje skladišta podataka, sustave za izvlačenje, unos i transformaciju podataka, sustave za integraciju podataka te za analizu i izvještavanje. IN2 svoje usluge iz područja poslovnog obavješćivanja dijeli u tri kategorije – rješenja prilagođena korisniku, vlastite BI proizvode i usluge implementacije partnerskih rješenja. U razvoju rješenja oslanja se na provjerene tehnologije: Oracle, Microsoft i Tableau.


BI RJEŠENJA PRILAGOĐENA KORISNIKU
Implementacija rješenja koja su posebno prilagođena korisniku čine većinu referentnih projekata tvrtke IN2. Primjeri takvih projekata su sustavi podrške poslovnom odlučivanju u tvrtkama TDR, HNB i Atlantic Trade.


IN2 BI SUSTAV
Pored BI rješenja koja su razvijena i prilagođena za pojedinog korisnika, IN2 ima i vlastiti BI proizvod  IN2 BI. Ovaj je BI sustav rezultat dugodišnjeg iskustva koje IN2 ima u implementaciji IT sustava za tvrtke iz područja maloprodaje, veleprodaje i distribucije.


IN2 BI PARTNERSTVA
U okviru Oracle Gold partnerstva, IN2 je stekao specijalizirani BI status, Oracle Business Intelligence Foundation koji na svjetskoj razini ima tek tridesetak tvrtki. Za stjecanje partnerstva IN2 grupa je trebala imati odgovarajući broj uspješno izvedenih BI projekata, referenci i certificiranih konzultanata. IN2 je i nositelj Microsoft Partner Network statusa i nositelj Microsoft Silver Business Intelligence kompetencija.

IN2 BI je rješenje za poslovno izvještavanje specijalizirano za tvrtke iz područja maloprodaje, veleprodaje i distribucije. Preko izvještajnog portala i više od 40 predefiniranih ključnih pokazatelja poslovanja, izvještaja i analiza korisniku pruža pogled na poslovanje s različitih aspekata. IN2 BI odlikuju napredne mogućnosti analize podataka, interaktivne grafičke prikaze, mogućnost usporedbe i povezivanja poslovnih događaja te niz drugih funkcionalnosti, preko kojih korisnik uočava trendove i ima bolji nadzor i upravljanje u poslovanju. Ovaj BI sustav Ima module za maloprodaju, veleprodaju, nabavu i zalihe, profitabilnost i financije. IN2 BI jednostavno se povezuje s različitim izvorišnim informacijskim sustavima čime se smanjuje trošak cijele investicije i skraćuje vrijeme implementacije. Odlikuje ga i jednostavna prilagodba korisniku definiranjem dodatnih poslovnih pokazatelja na razini kupca, dobavljača, asortimana ili nekog drugog kriterija. Time se uvelike smanjuju rizici implementacije koji se pojavljuju u BI projektima.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2 BI i studiji slučaja TDR i HT

DMS SUSTAVI

U području tehnologija za upravljanje sadržajima u poslovnom okružju IN2 grupa ima vlastito rješenje, implementira standardna rješenja svojih svjetskih partnera i jedno rješenje koje se temelji na otvorenim standardima. U svom portfelju ECM rješenja IN2 nudi:

VLASTITA RJEŠENJA
INoffice2
je o rješenje za podršku uredskom poslovanju koje prati tijek dokumenata unutar jedne organizacije, tvrtke ili ustanove. Usklađeno je s Uredbom o uredskom poslovanju, no primjenjivo je i u tvrtkama koje imaju svoj, specifičan način označavanja dokumenata. INoffice2 je dostupan u Oracle i Microsoft verziji.

Više detalja pogledajte u brošuri INoffice2


PARTNERSKA RJEŠENJA
EMC Documentum
je pouzdano rješenje koje se temelji na CMIS standardu (Content Management Interoperability Services) i podržava širok raspon operativnih sustava, baza podataka, aplikacijskih poslužitelja i poslovnih aplikacija. Microsoft SharePoint je platforma koja omogućuje gradnju jedinstvenog web portala na kojem se može kreirati proizvoljni broj web stranica, nudi mogućnost pregledne organizacije različitih vrsta dokumenata i razmjenu informacija između sudionika poslovnih procesa. Omogućuje i objavu složenih izvještaja za podršku u poslovnom odlučivanju.


OPEN SOURCE RJEŠENJA
IN2 grupa je razvila i ekspertizu za Alfresco, vodeći open source sustav za upravljanje dokumentima - kojeg nudi kao ekonomičnu i pouzdanu alternativu drugim rješenjima.
EPM SUSTAVI

Rješenja za upravljanje radnim učinkom u tvrtkama, Enterprise Performance Management (EPM), rješenja su koja služe upravljanju mjerljivih pokazatelja poslovanja. Pospješuju donošenje odluka i time povećavaju konkurentnost tvrtke na tržištu.

IN2 grupa se u segmentu EPM tehnologija specijalizirala za rješenje Oracle Hyperion EPM – i rješenje u kojem je to rješenje integrirano s alatima za poslovno obavješćivanje: BI Foundation Suite.

Svoju stručnost u implementaciji rješenja za upravljanje radnim učinkom IN2 grupa je dokazala stjecanjem statusa Platinum Oracle partner i posebnog statusa Oracle Business Intelligence Foundation. Preduvjet za stjecanje tog statusa, koji ima tek tridesetak tvrtki u svijetu, bio je broj uspješno implementiranih Oracle BI rješenja i vlastiti tim certificiranih konzultanata.

Više detalja pogledajte u brošuri Telekom_Srbija.pdf

ERP SUSTAVI

IN2 grupa ima više-desetljetno iskustvo u implementaciji i razvoju ERP sustava za sektor gospodarstva, bilo da je riječ o vlastitim ili standardnim ERP rješenjima svjetskih proizvođača. U svom portfelju poslovnih informacijskih sustava IN2 grupa danas nudi:

VLASTITA ERP RJEŠENJA

 • IN2*ERP - rješenje koje je IN2 grupa razvila za potrebe srednjih i velikih poduzeća čije poslovanje obilježava veliki broj korisnika i poslovnih transakcija. IN2*ERP je prilagodljiv i proširiv poslovni informacijski sustav za upravljanje temeljnim poslovnim procesima: nabavom, veleprodajom i distribucijom, maloprodajom, skladištem, financijama i računovodstvom te ljudskim resursima.
 • INkom2 - rješenje za podršku poslovanju komunalnih poduzeća s periodičnim fakturiranjem. Integrirano je s Oracle E-Business Suite-om.

SVJETSKA ERP RJEŠENJA

 • Oracle E-Business Suite - potpuno integriran, modularan paket poslovnih aplikacija koje pokrivaju različita poslovna područja: od prodaje, usluga i marketinga, preko financija i upravljanja ljudskim potencijalima do lanca opskrbe i proizvodnje. Više detalja pogledajte u brošuri Hypo.pdf
 • Microsoft Dynamics AX - ERP rješenje koje IN2 posebno prilagođava potrebama klijenata poput velikih hrvatskih bolnica u sektoru zdravstva, ili pak klijentima u javnom sektoru i gospodarstvu. Detaljnije pročitajte u Studijama slučaja: Digitalizacija poslovanja Istarske županije

  Integracija i unaprjeđenja aplikacija i migracija na MD AX


 • Microsoft Dynamics NAV - ERP rješenje namijenjeno malim i srednjim velikim tvrtkama koje je IN2 grupa prilagodila različitim gospodarskim djelatnostima: proizvodnji, maloprodaji, veleprodaji i distribuciji, transportu i logistici, financijama te profesionalnim uslugama i medijima.

IN2 grupa posjeduje višegodišnje iskustvo u razvoju vlastitih CRM rješenja, kao i implementaciji standardnih rješenja za podršku poslovnim procesima vezanima za upravljanje odnosima sa klijentom.

Informacijski sustav INvest2 ima tri posebna modula: Front, Middle i Back Office, i skupine drugih modula, počevši od modula za upravljanje narudžbama, modula za pred-prodajne i post-prodajne aktivnosti do snažnih analitičkih alata za procjenu imovine, vođenje računovodstva i upravljanje klijentima. Funkcionalnosti i struktura sustava  INvest2 oblikovane su tako da promptno prate dnevne radne zadaće u sva tri posebna modula: Front, Middle i Back Office. Rezultat svega toga je sustav kojeg odlikuje visoka razina automatizacije, opremljen alatima za brzo donošenje odluka na temelju jasno definiranih analitičkih procesa. Dodana vrijednost sustava INvest2 je usklađenost sa svim regulatornim propisima i mogućnost opsežne prilagodbe klijentu putem precizne parametrizacije.


INsite2 CRM
INsite2 CRM je sustav razvijen s ciljem integracije svih podataka vezanih uz klijenta:

 • Ugovornih podataka
 • Financijskih podataka
 • Transakcijskih podataka
 • Eksternih podataka
 • Kontakata sa klijentom

Konačni cilj je sustav koji će poslovnom korisniku dati globalnu sliku klijenta i omogućiti mu brz i jednostavan dostup poslovnim podacima na temelju kojih će se moći provoditi, mjeriti, nadzirati, evaluirati i u konačnici optimirati komercijalne aktivnosti nad bazom svojih klijenata, kroz niz raspoloživih kanala: od elektroničkih kanala do prodajnog osoblja u poslovnicama i regionalnih voditelja. INsite2 CRM sustav prisutan je u 3 industrije:

 • Bankarstvo
 • Maloprodaja
 • Pošta

STANDARDNA RJEŠENJA
IN2 grupa je izvela veći broj CRM projekata. Ovdje ćemo izdvojiti sustav za praćenje provođenja naplata potraživanja u Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje i informacijski sustav provedbe prodajnih planova u sektoru hotelijerstva. Od ostalih CRM projekata, IN2 grupa je najviše radila na prilagodbama standardnih CRM platformi kao sustava za upravljanje raznim poslovnim procesima u informatičkim djelatnostima.

Gledano prema platformama IN2 grupa se specijalizirala za Microsoft Dynamics CRM i AX platforme na kojima radi već pet godina, a u posljednje vrijeme bavi se i implementacijama novijih, cloud inačica tih platformi. IN2 grupa je napravila lokalizaciju AX platforme za hrvatsko tržište i napravila niz prilagodbi za uporabu tog sustava u javnom sektoru i zdravstvenim ustanovama.

Sustavi za poslovno izvještavanje – business intelligence. U području informacijskih sustava za poslovno izvještavanje, IN2 se specijalizirao za usluge izgradnje skladišta podataka, sustave za izvlačenje, unos i transformaciju podataka, sustave za integraciju podataka te za analizu i izvještavanje. IN2 svoje usluge iz područja poslovnog obavješćivanja dijeli u tri kategorije – rješenja prilagođena korisniku, vlastite BI proizvode i usluge implementacije partnerskih rješenja. U razvoju rješenja oslanja se na provjerene tehnologije: Oracle, Microsoft i Tableau.


BI RJEŠENJA PRILAGOĐENA KORISNIKU
Implementacija rješenja koja su posebno prilagođena korisniku čine većinu referentnih projekata tvrtke IN2. Primjeri takvih projekata su sustavi podrške poslovnom odlučivanju u tvrtkama TDR, HNB i Atlantic Trade.


IN2 BI SUSTAV
Pored BI rješenja koja su razvijena i prilagođena za pojedinog korisnika, IN2 ima i vlastiti BI proizvod  IN2 BI. Ovaj je BI sustav rezultat dugodišnjeg iskustva koje IN2 ima u implementaciji IT sustava za tvrtke iz područja maloprodaje, veleprodaje i distribucije.


IN2 BI PARTNERSTVA
U okviru Oracle Gold partnerstva, IN2 je stekao specijalizirani BI status, Oracle Business Intelligence Foundation koji na svjetskoj razini ima tek tridesetak tvrtki. Za stjecanje partnerstva IN2 grupa je trebala imati odgovarajući broj uspješno izvedenih BI projekata, referenci i certificiranih konzultanata. IN2 je i nositelj Microsoft Partner Network statusa i nositelj Microsoft Silver Business Intelligence kompetencija.

IN2 BI je rješenje za poslovno izvještavanje specijalizirano za tvrtke iz područja maloprodaje, veleprodaje i distribucije. Preko izvještajnog portala i više od 40 predefiniranih ključnih pokazatelja poslovanja, izvještaja i analiza korisniku pruža pogled na poslovanje s različitih aspekata. IN2 BI odlikuju napredne mogućnosti analize podataka, interaktivne grafičke prikaze, mogućnost usporedbe i povezivanja poslovnih događaja te niz drugih funkcionalnosti, preko kojih korisnik uočava trendove i ima bolji nadzor i upravljanje u poslovanju. Ovaj BI sustav Ima module za maloprodaju, veleprodaju, nabavu i zalihe, profitabilnost i financije. IN2 BI jednostavno se povezuje s različitim izvorišnim informacijskim sustavima čime se smanjuje trošak cijele investicije i skraćuje vrijeme implementacije. Odlikuje ga i jednostavna prilagodba korisniku definiranjem dodatnih poslovnih pokazatelja na razini kupca, dobavljača, asortimana ili nekog drugog kriterija. Time se uvelike smanjuju rizici implementacije koji se pojavljuju u BI projektima.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2 BI i studiji slučaja TDR i HT

U području tehnologija za upravljanje sadržajima u poslovnom okružju IN2 grupa ima vlastito rješenje, implementira standardna rješenja svojih svjetskih partnera i jedno rješenje koje se temelji na otvorenim standardima. U svom portfelju ECM rješenja IN2 nudi:

VLASTITA RJEŠENJA
INoffice2
je o rješenje za podršku uredskom poslovanju koje prati tijek dokumenata unutar jedne organizacije, tvrtke ili ustanove. Usklađeno je s Uredbom o uredskom poslovanju, no primjenjivo je i u tvrtkama koje imaju svoj, specifičan način označavanja dokumenata. INoffice2 je dostupan u Oracle i Microsoft verziji.

Više detalja pogledajte u brošuri INoffice2


PARTNERSKA RJEŠENJA
EMC Documentum
je pouzdano rješenje koje se temelji na CMIS standardu (Content Management Interoperability Services) i podržava širok raspon operativnih sustava, baza podataka, aplikacijskih poslužitelja i poslovnih aplikacija. Microsoft SharePoint je platforma koja omogućuje gradnju jedinstvenog web portala na kojem se može kreirati proizvoljni broj web stranica, nudi mogućnost pregledne organizacije različitih vrsta dokumenata i razmjenu informacija između sudionika poslovnih procesa. Omogućuje i objavu složenih izvještaja za podršku u poslovnom odlučivanju.


OPEN SOURCE RJEŠENJA
IN2 grupa je razvila i ekspertizu za Alfresco, vodeći open source sustav za upravljanje dokumentima - kojeg nudi kao ekonomičnu i pouzdanu alternativu drugim rješenjima.
Rješenja za upravljanje radnim učinkom u tvrtkama, Enterprise Performance Management (EPM), rješenja su koja služe upravljanju mjerljivih pokazatelja poslovanja. Pospješuju donošenje odluka i time povećavaju konkurentnost tvrtke na tržištu.

IN2 grupa se u segmentu EPM tehnologija specijalizirala za rješenje Oracle Hyperion EPM – i rješenje u kojem je to rješenje integrirano s alatima za poslovno obavješćivanje: BI Foundation Suite.

Svoju stručnost u implementaciji rješenja za upravljanje radnim učinkom IN2 grupa je dokazala stjecanjem statusa Platinum Oracle partner i posebnog statusa Oracle Business Intelligence Foundation. Preduvjet za stjecanje tog statusa, koji ima tek tridesetak tvrtki u svijetu, bio je broj uspješno implementiranih Oracle BI rješenja i vlastiti tim certificiranih konzultanata.

Više detalja pogledajte u brošuri Telekom_Srbija.pdf

IN2 grupa ima više-desetljetno iskustvo u implementaciji i razvoju ERP sustava za sektor gospodarstva, bilo da je riječ o vlastitim ili standardnim ERP rješenjima svjetskih proizvođača. U svom portfelju poslovnih informacijskih sustava IN2 grupa danas nudi:

VLASTITA ERP RJEŠENJA

 • IN2*ERP - rješenje koje je IN2 grupa razvila za potrebe srednjih i velikih poduzeća čije poslovanje obilježava veliki broj korisnika i poslovnih transakcija. IN2*ERP je prilagodljiv i proširiv poslovni informacijski sustav za upravljanje temeljnim poslovnim procesima: nabavom, veleprodajom i distribucijom, maloprodajom, skladištem, financijama i računovodstvom te ljudskim resursima.
 • INkom2 - rješenje za podršku poslovanju komunalnih poduzeća s periodičnim fakturiranjem. Integrirano je s Oracle E-Business Suite-om.

SVJETSKA ERP RJEŠENJA

 • Oracle E-Business Suite - potpuno integriran, modularan paket poslovnih aplikacija koje pokrivaju različita poslovna područja: od prodaje, usluga i marketinga, preko financija i upravljanja ljudskim potencijalima do lanca opskrbe i proizvodnje. Više detalja pogledajte u brošuri Hypo.pdf
 • Microsoft Dynamics AX - ERP rješenje koje IN2 posebno prilagođava potrebama klijenata poput velikih hrvatskih bolnica u sektoru zdravstva, ili pak klijentima u javnom sektoru i gospodarstvu. Detaljnije pročitajte u Studijama slučaja: Digitalizacija poslovanja Istarske županije

  Integracija i unaprjeđenja aplikacija i migracija na MD AX


 • Microsoft Dynamics NAV - ERP rješenje namijenjeno malim i srednjim velikim tvrtkama koje je IN2 grupa prilagodila različitim gospodarskim djelatnostima: proizvodnji, maloprodaji, veleprodaji i distribuciji, transportu i logistici, financijama te profesionalnim uslugama i medijima.

Izdvojene reference

Hrvatska narodna banka, Zagreb
Zatvori
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije
TDR
Zatvori
 • BI i EPM sustavi – Implementacija sustava za poslovnu analizu i izvještavanje u četiri poslovne jedinice i šest regionalnih ureda
Stanić
Zatvori
 • Integracija IN2 rješenja za maloprodaju s postojećim ERP sustavom Stanića. Kroz sustav maloprodaje izvršena je optimizacija zaliha i bolje upravljanje prodajnim asortimanom
Oktal Pharma
Zatvori
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2003
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
Tekstilpromet
Zatvori

 • IN2*ERP – IN2 rješenje za ERP, prilagođen tekstilnom retailu i specifičnim procesima korisnika. Omogućava upravljanje velikim brojem poslovnih transakcija i artikala te centralizirano upravljanje zalihama, cijenama i svim ostalim procesima
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća

Narodne novine d.d.
Zatvori

 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2003
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju

Atlantic trade
Zatvori
 • TMA - Rješenje za upravljanje marketinškim budžetima i aktivnostima u prodaji
Dalekovod
Zatvori

 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS

Hrvatska lutrija
Zatvori
 • INoffice2 - aplikacijski sustav za podršku uredskog poslovanja
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS
TDR
Zatvori
 • BI i EPM sustavi – Implementacija sustava za poslovnu analizu i izvještavanje u četiri poslovne jedinice i šest regionalnih ureda
Tekstilpromet
Zatvori

 • IN2*ERP - IN2 rješenje za ERP, prilagođen tekstilnom retailu i specifičnim procesima korisnika. Omogućava upravljanje velikim brojem poslovnih transakcija i artikala te centralizirano upravljanje zalihama, cijenama i svim ostalim procesima.

Stanić
Zatvori
 • Integracija IN2 rješenja za maloprodaju s postojećim ERP sustavom Stanića. Kroz sustav maloprodaje izvršena je optimizacija zaliha i bolje upravljanje prodajnim asortimanom.
Galeb
Zatvori
 • Microsoft Dynamics NAV– implementacija Dynamics NAV-a i nadogradnja s novim funkcionalnostima; automatizacija proizvodnje uvođenjem mobilne tehnologije („Internet of Things“ koncept proizvodnje) te unaprjeđenje maloprodajnog lanca
GOLD partner
Zatvori
 • GOLD partner – implementacija MS Dynamics NAV-a. NAV je nadograđen modulom Otkup zlata, a unapređenja su postignuta i upravljanjem proizvodnjom nakita, matičnim podacima i poslovnom izvještavanju (uveden je Tableau BI sustav).
Asco Joucomatic
Zatvori
 • Implementacija Oracle EBS
Dalekovod
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS
Hrvatska lutrija
Zatvori
 • INoffice2 - aplikacijski sustav za podršku uredskog poslovanja
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS - R12 Financije
 • Implementacija Oracle EBS - HR
Plinacro
Zatvori
 • Sustav za podršku planiranja, analize i izvještavanja (EPM)
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS - Logistika, Projekti, Financije
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije
Vodovod i kanalizacija Split
Zatvori
 • Implementacija Oracle EBS - Logistika
 • Implementacija Oracle EBS - Projekti
 • Implementacija Oracle EBS - Financije
Narodna banka Srbije
Zatvori
 • Implementacija Oracle EBS - R12 Financije
 • Implementacija Oracle EBS - Financije
Hypo Leasing Kroatien
Zatvori
 • Implementacija Oracle EBS - Financije
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije
ELKA kabeli
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
TDR
Zatvori
 • BI i EPM sustavi - Implementacija sustava za poslovnu analizu i izvještavanje u četiri poslovne jedinice i šest regionalnih ureda
Bekament
Zatvori
 • Microsoft Dynamics AX– implementacija Microsoft Dynamics AX-a i nadogradnja s jednom mobilnom i tri specijalizirane IN2 aplikacije. To su aplikacije za mobilno upravljanje zalihama u skladištu, obračun zarade i drugih primanja, upravljanje sektorom prijevoza i distribucije robe i usluga te evidentiranje putnih naloga u zemlji i inozemstvu
Narodne novine d.d.
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2003
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju
Oktal Pharma
Zatvori
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2003
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.