FINANCIJSKI SEKTOR

U svojih 25 godina postojanja, IN2 je stekao konkurentnu poslovnu ekspertizu i obavio brojne uspješne implementacije financijskog softvera. Naša se rješenja koriste u upravljanju financijskom imovinom, osiguranju i bankarstvu. Rješenje INvest2 koriste društva za upravljanje investicijama i mirovinskim fondovima, bankovne riznice, brokerske kuće, skrbnički i investicijski bankovni odjeli kao i osiguravajuća društva. Rješenje INsite2 CRM koriste klijenti koji traže podršku za operativno i analitičko upravljanje odnosima s klijentima.

Od integracijskih projekata ovdje izdvajamo integraciju raznih Trading platformi i Biztalk, a od rješenja svjetskih partnera razvili smo ekspertizu za WSS (Wallstreet Suite), ORC, Infront, Oracle Financials (Oracle EBS) i Oracle Hyperion.

INsurance2 je integrirani softverski paket namjenjen podršci svih core business procesa u osiguranju, od definicije proizvoda i ugovaranja osiguranja, do obrade šteta i isplate osiguranih iznosa. Razvijen na provjerenoj Oracle tehnologiji, pruža skalabilnost koja omogućava korištenje od strane novih osiguravajućih društava do društava s porteljem koji se mjeri u milijunima polica godišnje. Proizvod je prepoznat od strane poslovne zajednice, te ga redovito evaluiraju međunarodne konzultantske tvrtke kao što su Gartner i Celent.

INagent2 - rješenje koje podržava procese provizioniranja, upravljanja prodajnim timovima i izvještavanja regulatorima.

BANKE

Rješenja IN2 grupe za bankarski sektor: INvest2, INsite2 CRM, Wall Street Systems i Cash&Wault asset management system

Glavni proizvod IN2 grupe za bankarski sektor je rješenje INvest2. Riječ je o sustavu koji pokriva različite aspekte poslovanja u financijskim ustanovama – primjenjuje se, prije svega, kao IT rješenje za podršku depozitnim bankama ali i kao tehnološko rješenje za riznicu. Kao rješenje u depozitnim bankama, INvest2 omogućuje cjelovito praćenje osobnih računa klijenata i vrednovanje imovine za više portfelja - od privatnih portfelja do različitih tipova fondova kojima upravljaju različita društava za upravljanje. Pruža i mogućnost knjigovodstvenog praćenja te financijskog izvještavanja. Kao rješenje u riznicama poslovnih banaka INvest2 se koristi za vrednovanje portfelja vrijednosnih papira, knjigovodstveno praćenje i financijsko izvještavanje uz povezivanje s ostalim sustavima banke kao što su zajednička baza komitenata, glavna knjiga, i tome slično. INvest2 je implementiran u brojnim financijskim ustanovama u jugoistočnoj Europi.

INvest2 u brojkama:

 • više od 35 instalacija
 • više od 15 godina razvoja
 • lokalizacija u 7 zemalja

Više detalja pogledajte u brošuri Invest2


INsite2 CRM je sustav izbalansiran da kvalitetno obuhvati sve aspekte poslovanja sa klijentima te je pri razvoju i implementaciji naglasak na dostupnosti kvalitetnih informacija koje su osnova za neposredno provođenje prodajnih akcija i generiranja dodane poslovne vrijednosti za tvrtku. INsite2 CRM sustav namijenjen bankarstvu postoji u inačicama za:

 • Retail Banking
 • Private Banking
 • Corporate Banking

Konačni cilj je sustav koji će poslovnom korisniku dati globalnu sliku klijenta i omogućiti mu brz i jednostavan dostup poslovnim podacima na temelju kojih će se moći provoditi, mjeriti, nadzirati, evaluirati i u konačnici optimirati komercijalne aktivnosti nad bazom svojih klijenata, kroz niz raspoloživih kanala: od elektroničkih kanala do prodajnog osoblja u poslovnicama i regionalnih voditelja.

INsite2 CRM sustav razvija se u strateškom partnerstvu s tvrtkom Insite (www.insite.hr). IN2 i Insite zajednički provode sve poslovne i prodajne aktivnosti vezane uz INsite2 CRM sustav kako u Hrvatskoj tako i na međunarodnom tržištu.

Više detalja pogledajte u brošuri INsite2 CRM


Kao partner Wall Street Systemsa, IN2 osigurava korisničku podršku i profesionalne usluge za Wallstreet Suite. Wallstreet Suite je:

 • Jedinstveno, dokazano bankovno rješenje koje podržava sve klase financijske imovine, upravlja rizikom i radnim učinkom te pomaže u optimiziranju povrata
 • Osigurava podršku poslovnim procesima za upravljanje rezervama, izvršenje monetarne politike, upravljanje imovinom i bankovnim uslugama
 • Daje široku računovodstvenu podršku u stvarnom vremenu za sve odjele banke po svim klasama financijske imovine, od najjednostavnije do složenih derivata i strukturiranih proizvoda
 • Wallstreetom se upravlja s 98% rezervi središnjih banaka u eurozoni što ga čini industrijskim standardom u Europi

Više detalja pogledajte u brošuri


Cash&Wault asset management system – Sustav za upravljanje sefom i distribucijom gotovine

Ovo je inovativni i moderni sustav zasnovan na mreži koji podržava poslovne procese u distribuciji gotovine i upravljanju sefom. Uključuje mobilnu aplikaciju za timove koji distribuiraju gotovinu te punu sistemsku integraciju sa strojevima za brojenje novca, mjesto potpisa za preuzimanje novca bez papira i drugu opremu za baratenje novcem (kutije za zaštitu gotovine).

Sustav za distribuciju i upravljanje gotovinom podržava:

 • Naručivanje gotovine od strane klijenata/banaka preko klijentskog portala s autentifikacijom preko digitalnog certifikata (podizanje novca, višak novca, punjenje bankomata i tako dalje)
 • Upravljanje obradom i pripremom gotovine
 • Upravljanje sefom
 • Upravljanje distribucijom gotovine
 • Regulatorne i poslovne izvještaj


UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

INVESTICIJSKI FONDOVI

Softver za investicijske fondove, INvest2, implementiran je u vodećim društvima za upravljanje investicijskim fondovima u regiji Adriatic. INvest2 sustav u konfiguraciji za investicijska društva podržava upravljanje različitim vrstama investicijskih fondova, te upravljanje velikim brojem privatnih portfelja. Obzirom da investicijski fondovi koriste veliki broj investicijskih strategija i posljedično kompleksne financijske instrumene, INvest2 sustav putem niza naprednih analitičkih modula čini osnovu za proces donošenja i realizacije investicijskih odluka. Dodatno, razina metodološke konfigurabilnosti korisniku omogućuje stvaranje jedinstvenih investicijskih proizvoda, odnosno diferencijaciju na zasićenom tržištu. Usklađen je sa svakim pojedinim zakonodavstvom država u kojima investicijska društva djeluju i specifičnim poslovnim praksama dotičnih tržišta.


DOBROVOLJNI I OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI I OSIGURAVAJUĆA MIROVINSKA DRUŠTVA

Upravljanje imovinom obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, vođenje osobnih računa članova i svih transakcija, ispunjavanje zakonodavnih odredbi, upravljanje mrežom agenata i njihovim provizijama, povezivanje s nadležnim državnim institucijama - zadaci su koji iziskuju kvalitetno  IT rješenje koje pokriva sve navedene zadaće i pomaže fondu da se koncentrira na ono najvažnije  – podizanje vrijednosti imovine. Informacijski sustav INvest2 je takvo rješenje – rješenje koje svoju vrijednost dokazuje na tržištima mirovinskih fondova u regiji od Slovenije do Albanije već više od jednog desetljeća.

Što se tiče dobrovoljnih i obveznih mirovinskih fondova, INvest2 sustav je uspješno lokaliziran, prilagođen i implementiran u zemljama u regiji koje su uvele tri stupa mirovinskog sustava – Hrvatskoj i Makedoniji dok je na Kosovu implementiran i kao centralni državni registar članova. Obvezni mirovinski fondovi dominiraju svojom veličinom kako u broju članova tako i u količini imovine kojom upravljaju čineći tako INvest2 pouzdanim sustavom u radu s velikom količinom podataka i količinom transakcija.

Više detalja pogledajte u brošuri INvest2

OSIGURANJA

Ponuda IN2 grupe na području osiguranja temelji se na rješenjima INsurance2, INagent2, INsite2 CRM i INvest2.

INsurance2 je rješenje u koje je ugrađeno više do dvadeset godina iskustva u proizvodnji softvera za osiguravajuće kuće svih veličina. Jedinstveno je po tome što proizvode osiguravajućih društava definira uz pomoć šifrarnika i funkcije praćenja povijesti promjena svih dokumenata, osobe ili objekta bez promjene baze podataka ili dodatnog programiranja. INsurance2 je iznimno otvorena arhitektura koja ima brojna sučelja za integraciju s drugim sustavima čime omogućava usluge kao što su internetska prodaja osiguranja, upravljanje dokumentima, samostalna izrada izvještaja te mogućnost interaktivne zajedničke suradnje više od 1000 korisnika. INsurance2 se tijekom implementacije prilagođava specifičnostima poslovanja osiguravajućeg društva u kojem se instalira, a tijekom dva desetljeća implementirano je u više od dvadeset 20 osiguravajućih društava.

Neke činjenice o INsurance2:

 • više od 30 instalacija
 • više od 20 godina razvoja
 • lokalizacija u 6 zemalja

Više detalja pogledajte u brošuri INsurance2


Pored INsurance2, u portfelju proizvoda koje IN2 grupa ima za područje osiguranja je i rješenje INagent2. Riječ je o brzom i sveobuhvatnom rješenju za upravljanje poslovima agencije za zastupanje i samostalnih zastupnika u osiguranju. Podržava rad s više timova unutar jedne agencije, može uvoziti i izvoziti podatke u više digitalnih formata (word, pdf, excell). Sigurnost je zajamčena kontinuiranom izradom kopija (backup) podataka. INagent2 je internetsko rješenje u koje se ulazi putem bilo kojeg preglednika, s bilo kojeg računalnog uređaja - hardverski zahtjevi su minimalni.

Više detalja pogledajte u brošuri INagent2


INsite2 CRM je sustav izbalansiran da kvalitetno obuhvati sve aspekte poslovanja sa klijentima te je pri razvoju i implementaciji naglasak na dostupnosti kvalitetnih informacija koje su osnova za neposredno provođenje prodajnih akcija i generiranja dodane poslovne vrijednosti za tvrtku. Konačni cilj je sustav koji će poslovnom korisniku dati globalnu sliku klijenta i omogućiti mu brz i jednostavan dostup poslovnim podacima na temelju kojih će se moći provoditi, mjeriti, nadzirati, evaluirati i u konačnici optimirati komercijalne aktivnosti nad bazom svojih klijenata, kroz niz raspoloživih kanala: od elektroničkih kanala do prodajnog osoblja u poslovnicama i regionalnih voditelja.

Više detalja pogledajte u brošuri INsite2 CRM


INvest2 je rješenje za vrednovanje ulaganja osiguravajućih kuća, koja mogu biti strukturirana u razne portfelje vrijednosnih papira, depozita i drugih financijskih instrumenata. Jedna od glavnih značajki INvest2 sustava je konfigurabilnost čime se rješenje tijekom implementacije ili zbog naknadnih promjena, prilagođava raznim metodologijama vrednovanja, knjiženja ili (pod)zakonskim propisima. Sustav prati vrijednost portfelja za potrebe upravljanja istih, njihovog knjigovodstvenog evidentiranja prema zakonodavstvu nadležnih institucija te izvještavanja, regulatornog ili internog. Razmjena informacija je omogućena raznim sučeljima prema drugim sustavima, uključujući i s vlastitim INsurance2.

Više detalja pogledajte u brošuri Invest2


Rješenja IN2 grupe za bankarski sektor: INvest2, INsite2 CRM, Wall Street Systems i Cash&Wault asset management system

Glavni proizvod IN2 grupe za bankarski sektor je rješenje INvest2. Riječ je o sustavu koji pokriva različite aspekte poslovanja u financijskim ustanovama – primjenjuje se, prije svega, kao IT rješenje za podršku depozitnim bankama ali i kao tehnološko rješenje za riznicu. Kao rješenje u depozitnim bankama, INvest2 omogućuje cjelovito praćenje osobnih računa klijenata i vrednovanje imovine za više portfelja - od privatnih portfelja do različitih tipova fondova kojima upravljaju različita društava za upravljanje. Pruža i mogućnost knjigovodstvenog praćenja te financijskog izvještavanja. Kao rješenje u riznicama poslovnih banaka INvest2 se koristi za vrednovanje portfelja vrijednosnih papira, knjigovodstveno praćenje i financijsko izvještavanje uz povezivanje s ostalim sustavima banke kao što su zajednička baza komitenata, glavna knjiga, i tome slično. INvest2 je implementiran u brojnim financijskim ustanovama u jugoistočnoj Europi.

INvest2 u brojkama:

 • više od 35 instalacija
 • više od 15 godina razvoja
 • lokalizacija u 7 zemalja

Više detalja pogledajte u brošuri Invest2


INsite2 CRM je sustav izbalansiran da kvalitetno obuhvati sve aspekte poslovanja sa klijentima te je pri razvoju i implementaciji naglasak na dostupnosti kvalitetnih informacija koje su osnova za neposredno provođenje prodajnih akcija i generiranja dodane poslovne vrijednosti za tvrtku. INsite2 CRM sustav namijenjen bankarstvu postoji u inačicama za:

 • Retail Banking
 • Private Banking
 • Corporate Banking

Konačni cilj je sustav koji će poslovnom korisniku dati globalnu sliku klijenta i omogućiti mu brz i jednostavan dostup poslovnim podacima na temelju kojih će se moći provoditi, mjeriti, nadzirati, evaluirati i u konačnici optimirati komercijalne aktivnosti nad bazom svojih klijenata, kroz niz raspoloživih kanala: od elektroničkih kanala do prodajnog osoblja u poslovnicama i regionalnih voditelja.

INsite2 CRM sustav razvija se u strateškom partnerstvu s tvrtkom Insite (www.insite.hr). IN2 i Insite zajednički provode sve poslovne i prodajne aktivnosti vezane uz INsite2 CRM sustav kako u Hrvatskoj tako i na međunarodnom tržištu.

Više detalja pogledajte u brošuri INsite2 CRM


Kao partner Wall Street Systemsa, IN2 osigurava korisničku podršku i profesionalne usluge za Wallstreet Suite. Wallstreet Suite je:

 • Jedinstveno, dokazano bankovno rješenje koje podržava sve klase financijske imovine, upravlja rizikom i radnim učinkom te pomaže u optimiziranju povrata
 • Osigurava podršku poslovnim procesima za upravljanje rezervama, izvršenje monetarne politike, upravljanje imovinom i bankovnim uslugama
 • Daje široku računovodstvenu podršku u stvarnom vremenu za sve odjele banke po svim klasama financijske imovine, od najjednostavnije do složenih derivata i strukturiranih proizvoda
 • Wallstreetom se upravlja s 98% rezervi središnjih banaka u eurozoni što ga čini industrijskim standardom u Europi

Više detalja pogledajte u brošuri


Cash&Wault asset management system – Sustav za upravljanje sefom i distribucijom gotovine

Ovo je inovativni i moderni sustav zasnovan na mreži koji podržava poslovne procese u distribuciji gotovine i upravljanju sefom. Uključuje mobilnu aplikaciju za timove koji distribuiraju gotovinu te punu sistemsku integraciju sa strojevima za brojenje novca, mjesto potpisa za preuzimanje novca bez papira i drugu opremu za baratenje novcem (kutije za zaštitu gotovine).

Sustav za distribuciju i upravljanje gotovinom podržava:

 • Naručivanje gotovine od strane klijenata/banaka preko klijentskog portala s autentifikacijom preko digitalnog certifikata (podizanje novca, višak novca, punjenje bankomata i tako dalje)
 • Upravljanje obradom i pripremom gotovine
 • Upravljanje sefom
 • Upravljanje distribucijom gotovine
 • Regulatorne i poslovne izvještaj


INVESTICIJSKI FONDOVI

Softver za investicijske fondove, INvest2, implementiran je u vodećim društvima za upravljanje investicijskim fondovima u regiji Adriatic. INvest2 sustav u konfiguraciji za investicijska društva podržava upravljanje različitim vrstama investicijskih fondova, te upravljanje velikim brojem privatnih portfelja. Obzirom da investicijski fondovi koriste veliki broj investicijskih strategija i posljedično kompleksne financijske instrumene, INvest2 sustav putem niza naprednih analitičkih modula čini osnovu za proces donošenja i realizacije investicijskih odluka. Dodatno, razina metodološke konfigurabilnosti korisniku omogućuje stvaranje jedinstvenih investicijskih proizvoda, odnosno diferencijaciju na zasićenom tržištu. Usklađen je sa svakim pojedinim zakonodavstvom država u kojima investicijska društva djeluju i specifičnim poslovnim praksama dotičnih tržišta.


DOBROVOLJNI I OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI I OSIGURAVAJUĆA MIROVINSKA DRUŠTVA

Upravljanje imovinom obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, vođenje osobnih računa članova i svih transakcija, ispunjavanje zakonodavnih odredbi, upravljanje mrežom agenata i njihovim provizijama, povezivanje s nadležnim državnim institucijama - zadaci su koji iziskuju kvalitetno  IT rješenje koje pokriva sve navedene zadaće i pomaže fondu da se koncentrira na ono najvažnije  – podizanje vrijednosti imovine. Informacijski sustav INvest2 je takvo rješenje – rješenje koje svoju vrijednost dokazuje na tržištima mirovinskih fondova u regiji od Slovenije do Albanije već više od jednog desetljeća.

Što se tiče dobrovoljnih i obveznih mirovinskih fondova, INvest2 sustav je uspješno lokaliziran, prilagođen i implementiran u zemljama u regiji koje su uvele tri stupa mirovinskog sustava – Hrvatskoj i Makedoniji dok je na Kosovu implementiran i kao centralni državni registar članova. Obvezni mirovinski fondovi dominiraju svojom veličinom kako u broju članova tako i u količini imovine kojom upravljaju čineći tako INvest2 pouzdanim sustavom u radu s velikom količinom podataka i količinom transakcija.

Više detalja pogledajte u brošuri INvest2

Ponuda IN2 grupe na području osiguranja temelji se na rješenjima INsurance2, INagent2, INsite2 CRM i INvest2.

INsurance2 je rješenje u koje je ugrađeno više do dvadeset godina iskustva u proizvodnji softvera za osiguravajuće kuće svih veličina. Jedinstveno je po tome što proizvode osiguravajućih društava definira uz pomoć šifrarnika i funkcije praćenja povijesti promjena svih dokumenata, osobe ili objekta bez promjene baze podataka ili dodatnog programiranja. INsurance2 je iznimno otvorena arhitektura koja ima brojna sučelja za integraciju s drugim sustavima čime omogućava usluge kao što su internetska prodaja osiguranja, upravljanje dokumentima, samostalna izrada izvještaja te mogućnost interaktivne zajedničke suradnje više od 1000 korisnika. INsurance2 se tijekom implementacije prilagođava specifičnostima poslovanja osiguravajućeg društva u kojem se instalira, a tijekom dva desetljeća implementirano je u više od dvadeset 20 osiguravajućih društava.

Neke činjenice o INsurance2:

 • više od 30 instalacija
 • više od 20 godina razvoja
 • lokalizacija u 6 zemalja

Više detalja pogledajte u brošuri INsurance2


Pored INsurance2, u portfelju proizvoda koje IN2 grupa ima za područje osiguranja je i rješenje INagent2. Riječ je o brzom i sveobuhvatnom rješenju za upravljanje poslovima agencije za zastupanje i samostalnih zastupnika u osiguranju. Podržava rad s više timova unutar jedne agencije, može uvoziti i izvoziti podatke u više digitalnih formata (word, pdf, excell). Sigurnost je zajamčena kontinuiranom izradom kopija (backup) podataka. INagent2 je internetsko rješenje u koje se ulazi putem bilo kojeg preglednika, s bilo kojeg računalnog uređaja - hardverski zahtjevi su minimalni.

Više detalja pogledajte u brošuri INagent2


INsite2 CRM je sustav izbalansiran da kvalitetno obuhvati sve aspekte poslovanja sa klijentima te je pri razvoju i implementaciji naglasak na dostupnosti kvalitetnih informacija koje su osnova za neposredno provođenje prodajnih akcija i generiranja dodane poslovne vrijednosti za tvrtku. Konačni cilj je sustav koji će poslovnom korisniku dati globalnu sliku klijenta i omogućiti mu brz i jednostavan dostup poslovnim podacima na temelju kojih će se moći provoditi, mjeriti, nadzirati, evaluirati i u konačnici optimirati komercijalne aktivnosti nad bazom svojih klijenata, kroz niz raspoloživih kanala: od elektroničkih kanala do prodajnog osoblja u poslovnicama i regionalnih voditelja.

Više detalja pogledajte u brošuri INsite2 CRM


INvest2 je rješenje za vrednovanje ulaganja osiguravajućih kuća, koja mogu biti strukturirana u razne portfelje vrijednosnih papira, depozita i drugih financijskih instrumenata. Jedna od glavnih značajki INvest2 sustava je konfigurabilnost čime se rješenje tijekom implementacije ili zbog naknadnih promjena, prilagođava raznim metodologijama vrednovanja, knjiženja ili (pod)zakonskim propisima. Sustav prati vrijednost portfelja za potrebe upravljanja istih, njihovog knjigovodstvenog evidentiranja prema zakonodavstvu nadležnih institucija te izvještavanja, regulatornog ili internog. Razmjena informacija je omogućena raznim sučeljima prema drugim sustavima, uključujući i s vlastitim INsurance2.

Više detalja pogledajte u brošuri Invest2


Izdvojene reference

Nova Ljubljanska Banka, NLB Skladi, Ljubljana
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika

ABANKA Vipa d.d., Ljubljana
Zatvori

 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika

Banka Koper
Zatvori

 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
 • INsurance2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanju osiguravajućih društava
Societe Generale osiguranje, Beograd
Zatvori

 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika

INFOND, vzajemni skladi
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
Erste Invest
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
Raiffeisen mirovinski fondovi
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
ZB Invest
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
 • IN2standby - za standby bazu
ABANKA Vipa d.d., Ljubljana
Zatvori

 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika

Nova Ljubljanska Banka, NLB Skladi, Ljubljana
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
Modra zavarovalnica
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
Triglav
Zatvori
 • INvest2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanja fondova i banaka skrbnika
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Ljubljana
Zatvori
 • INsurance2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanju osiguravajućih društava
Adriatic Slovenica zavarovalna družba, Koper
Zatvori
 • INsurance2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanju osiguravajućih društava
Uniqa osiguranje, Sarajevo, BiH
Zatvori
 • IN2standby - za standby bazu
 • INsurance2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanju osiguravajućih društava
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
Generali osiguranje, Zagreb
Zatvori
 • INsurance2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanju osiguravajućih društava, 2003
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2006
Societe Generale osiguranje, Beograd
Zatvori
 • INsurance2 - aplikacijski sustav za podršku poslovanju osiguravajućih društava
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.